اینکه

نشانی‌های نمود سوشیانت

در جاماسب‌نامه در این باره آمده که: «آنگاه که زمان هشیدر فرارسد علاماتی پدید آید، و آن نشانه ها اینگونه می باشند

1.       اینکه شب‌ها روشن‌تر از همیشه باشد.

2.       اینکه ستاره هتورنگ جای خود را بگرداند و به سوی خراسان گراید.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : تارنمای تخصصی تاریخ ایران
برچسب ها :        اینکه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : نشانه های رهاننده زرتشت